Ако не искаш да бъдеш наковалня, трябва да бъдеш чук Георги Димитров
обратно

Документи

Публичен Регистър

 

I. Обстоятелства по чл. 17 от ЗПП

 

   1. Наименованието на партията е Българската левица (БЛ)

   2. Българската левица е със седалище  и адрес на управление: гр. София, п.к.1756, район  Студентски, ж.к.“Дървеница“, бл.35, вх.Б

   3. Устав на Българската левица   

   4. Ръководни и контролни органи на Българската левица

   5. Бъл­гар­с­ка­та левица се пред­с­тав­ля­ва от двамата пред­се­да­те­ли заедно и поотделно

 

II Дарения и завещания от физически лица
           1. Дарения 2011год. (изтегли файл)


III   ПРАВИЛА ЗА МЕРКИТЕ И СРЕДСТВАТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Правилата може да изтеглите от тук

 
IV Годишни финансови отчети и отчети за предизборните кампании

 

             1. Финансов отчет 2010год. (изтегли файл

             2. Финансов отчет 2011 год. (изтегли файл)

             3. Отчет избори 2011 год. (изтегли файл)

             4. Финансов отчет 2012 год. (изтегли файл)

             5. Oтчет за частичните избори в Кюстендил през 2012год. (изтегли файл)

             6. Отчет за избори 2013 год. (изтегли файл)

             7. Финансов отчет за 2013 год. (изтегли файл)

             8. Финансов отчет за 2014 год. (изтегли файл)

            9. Финансов отчет за 2015 год (изтегли файл)

           10. Финансов отчет за 2016 год. (изтегли файл)

           11. Финансов отчет за 2017 год. (изтегли файл)

           12 Финансов отчет за 2018 год. ( изтегли файл)

           13 Финансов отчет за 2019 год. (изтегли файл)

            14. Финансов отчет за 2020 год. (изтегли файл)

            15. Финансов отчет за 2021 год.  (изтегли файл)

            16. Финансов отчет за 2022 год. (изтегли файл)

           17. Финансов отчет за 2023 год.  (изтегли файл)